Μεταλλικές & Μηχανολογικές Κατασκευές

Η εταιρία Δ.Γιάντσης και ΣΙΑ Α.Ε. έχοντας εμπειρία 45 ετών στις μεταλλικές κατασκευές δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς :

1. Μεταλλικές και βιομηχανικές κατασκευές
2. Ανοξείδωτες κατασκευές
3. Σιλό
4. Αεροφυλάκια
5. Δεξαμενές,πιεστικά δοχεία, σωληνώσεις
6. Αγωγοί υδροηλεκτρικών έργων
7. Ιστοί ανεμογεννητριών- πυλώνες
8. Αεραγωγοί μεγάλων και μικρών διατομών
9. Διαμόρφωση λαμαρίνας και διατομών
10. Βιομηχανικά κτίρια.

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικά από τα δείγματα των έργων που έχουν υλοποιηθεί.