Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Κοπές σε ψαλίδια  πάχους 1mm έως 16mm
2. Δυνατότητα στραντζαρίσματος πάχους 1mm έως 15mm
3. Κοπές σε παντογράγο PLASMA πάχους 1mm έως 30mm
4. Κοπές σε PLASMA high definition άριστης ποιότητας πάχους 1mm έως 16mm
5. Επεξεργασία λαμαρίνας σε κύλινδρο πάχους από 1mm έως 35mm
6. Κουρμπάρισμα σωλήνας από 0,5” έως  6”
7. Επεξεργασία γωνιών και διατομών ΤΑΦ, IPE , HEA, HEB , μέχρι ΗΕΒ 300 με 12m διάμετρο
8. Αυτόματο μηχάνημα κοπής και διάτρησης με 3 καφαλές διάτρησης μέχρι ΙΡΕ 1000
9. Κατασκευή πάτων διαμέρτου φ250 έως φ3000
10. Συγκολλήσεις  ΤΙG , ηλεκτρόδιο ,σύρμα  και με τη χρήση 3 μηχανών βυθιζόμενου τόξου
11. Τεχνικές  βιομηχανικής αμμοβολής-βαφής
12. Κοπές σε μηχάνημα λέιζερ με δυνατότητα έως 15mm σε μάυρη λαμαρίνα και 8mm σε ανοξείδωτα