Παρουσίαση

Η εταιρία Δ.Γιάντσης και ΣΙΑ Α.Ε. , με έδρα το ΒΙ.ΠΑ Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, έχοντας εμπειρία 45 ετών στις μεταλλικές κατασκευές και βελτιώνοντας συνεχώς τόσο τον μηχανολογικό εξοπλισμό της με επενδύσεις που τον καθιστούν σύγχρονο και προηγμένο όσο και το προσωπικό της με την απαραίτητη εκπαίδευση , έχει απώτερο σκοπό την εξασφάλιση στους πελάτες της:

  • Άριστης ποιότητας των προϊόντων
  • Συνέπειας του χρόνου παράδοσης
  • Ανταγωνιστικών τιμών

Δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς :

  • Κατασκευή προϊόντων που αφορούν μεταλλικά μέρη, εξαρτήματα μηχανών και εγκαταστάσεων
  • Βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές
  • Μεταλλικά κτίρια
  • Συντηρήσεις και αναβαθμίσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Με αρχικό στάδιο τη μελέτη και το σχεδιασμό των κατασκευών και τελικό την υλοποίηση και παράδοσή τους η εταιρία μας υπόσχεται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διασφάλιση ποιότητας

Η αναζήτηση κατάλληλων υλικών και του ελέγχου τους, αλλά και ο αμερόληπτος έλεγχος κατά την επεξεργασία τους σε όλα τα στάδια αποτελούν τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.

Η εταιρία διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001-2000 και ένα πιστοποιητικό για τη συγκόλληση με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 729-2 πρότυπου, ένα πιστοποιητικό της διαδικασίας συγκόλλησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 150 15614,01, και έγκριση για τη συγκόλληση, σύμφωνα με το πρότυπο EN 287 -- 1 και τα πρότυπα EN 288-3.