Προϊόντα ››

Μεταλλικά Κτίρια

Μεταλλικός Σκελετός 2 Πατωμάτων, Μεταλλικός Πύργος και Σκάλα

Κωδ.: 50

Μεταλλικός Σκελετός 2 Πατωμάτων και Μεταλλικός Πύργος Ξηράνσεως Απορρυπαντικών με Διάφορα Μίξερ και Αναδευτήρες για την Παραγωγή Απορρυπαντικού και Σκάλα.

Κατασκευή: Φεβρουάριος 1998 - Μάρτιος 1999